vzeleni.cz Vzeleni - Blog věnující se zahradnímu designuVzeleni | Blog věnující se zahradnímu designu

vzeleni.cz
Title: Vzeleni - Blog věnující se zahradnímu designuVzeleni | Blog věnující se zahradnímu designu
Keywords: zahrada,zahradní návrhá?,zahradní design,návrh zahrady
Description: Blog milovnice krásné zahrady
vzeleni.cz is ranked 24808831 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $2,824. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. vzeleni.cz has 43% seo score.

vzeleni.cz Information

Website / Domain: vzeleni.cz
Website IP Address: 37.205.10.10
Domain DNS Server: alfa.ns.active24.cz,beta.ns.active24.cz,gama.ns.active24.sk

vzeleni.cz Rank

Alexa Rank: 24808831
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

vzeleni.cz Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $2,824
Daily Revenue: $7
Monthly Revenue $232
Yearly Revenue: $2,824
Daily Unique Visitors 712
Monthly Unique Visitors: 21,360
Yearly Unique Visitors: 259,880

vzeleni.cz WebSite Httpheader

StatusCode 200
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Date Sun, 07 Aug 2016 23:30:19 GMT
Server nginx/1.11.3

vzeleni.cz Keywords accounting

Keyword Count Percentage
zahrada 2 0.19%
zahradní návrhá? 0 0.00%
zahradní design 0 0.00%
návrh zahrady 0 0.00%

vzeleni.cz Traffic Sources Chart

vzeleni.cz Similar Website

Domain Site Title

vzeleni.cz Alexa Rank History Chart

vzeleni.cz aleax

vzeleni.cz Html To Plain Text

Vzeleni - Blog věnující se zahradnímu designuVzeleni | Blog věnující se zahradnímu designu Vzeleni Blog věnující se zahradnímu designu P?ejít k obsahu webu úvodní stránka Něco o mně InHaus.cz – inspirace v bydlení Partne?i ← Star?í p?íspěvky Chrysantéma stokrát jinak Publikováno 30.10.2014 | Autor: dana Podzim v zahradě neznamená jen spadané listí a odkvétající letni?ky, správně navr?ená zahrada by měla ?init radost po cely rok a podzimní záhony by neměly byt vyjimkou. Stálicí podzimní vysadby je rodově velmi bohatá chrysantéma. Je-li dlouhy a teply podzim, m??eme se tě?it na záplavu květ? nejr?zněj?ích barev. Cely p?íspěvek → Rubriky: Zahrady | Napsat komentá? Zá?ivé barvy konce léta v záhonech Publikováno 26.9.2014 | Autor: dana Deváty měsíc v roce dostal jméno zá?í a já si myslím, ?e plnym právem. Letní horka jsou sice v nenávratnu, ale p?íjemné teplé dny pozdního léta lákají k venkovnímu posezení a máme tak jedine?nou p?íle?itost pozorovat nádherně zabarvené květinové záhony. Mezi pozdně kvetoucími trvalkami vyniká p?edev?ím t?apatka zá?ivá (Rudbeckia). Miluje slunce a vyniká nejen jako solitera, ale vyborně sekunduje v kombinaci s travami, rozchodníky, klejichou hlíznatou ?i perovskií. Její blízkou p?íbuznou je t?apatka nachová, nám známá jako Echinacea. Tato známá lé?ivka pat?í k nejvíce dekorativním květinám. Vy?aduje rovně? teplé a slunné stanovi?tě, vyborně se kombinuje s travami, perovskií, sví?kovcem, bíle kvetoucími krásenkami ?i ji?inami. Obě trvalky m??eme na podzim mno?it dělením. Cely p?íspěvek → Rubriky: Zahrady | 1 komentá? Krása pivoněk vás oslní Publikováno 28.4.2014 | Autor: dana Jednou z na?ich nejznáměj?ích trvalek je pravděpodobně pivoňka. Není snad jediné vesnické zahrady, kde by tento bohatě kvetoucí skvost neměl své místo. Jedná se hlavně o bylinné pivoňky, které jsou vět?inou poz?statkem vysadby na?ich babi?ek. Jsou tu ale i pivoňky d?evité, které se hojně vyskytují nejen v zahradách, ale i v parcích a na ostatních ve?ejnych prostranstvích.Pivoňky vás upoutají svym habitem. D?evité pivoňky dor?stají i 150 cm, bylinné jsou ni??í kolem p?l a? t?i ?tvrtě metru. Kvetou na p?elomu dubna a května, květy mají v pr?měru 15 a? 20 cm a vybrat si m??ete z ?iroké barevné ?kály ( bílé, r??ové, ?luté, ?ervené, oran?ové, vínové..) Troj?etné listy jsou hluboce vykrojené, na podzim se jejich zelená mění na zlatavou. Ke?e pivoněk m??ete vysazovat hromadně, ale uplatní se velmi dob?e i jako solitér. Cely p?íspěvek → Rubriky: Zahrady | Napsat komentá? P?edja?í pat?í zahradním úpravám Publikováno 20.3.2014 | Autor: dana Pro majitele zahrad je p?edja?í obdobím, kdy startují práce na zahradě. Jde p?evá?ně o ?ez strom? a okrasnych ke??, ?ez r??í, st?íhání trav a odum?elych nadzemních ?ástí trvalek. Jedním z ke??, ktery vy?aduje velmi v?asny st?ih je kroucená líska Corylus avellana Contorta. Jedná se o velmi dekorativní ke?, ktery paradoxně vynikne a? po opadu list?. Na zajímavě pokroucenych větvích, které se pro sv?j tvar ?asto pou?ívají do květinovych vazeb, m??eme od února pozorovat ?lutě kvetoucí sam?í jehnědy. Cely p?íspěvek → Rubriky: Zahrady | Napsat komentá? Zahradou k?í?em krá?em Publikováno 27.3.2013 | Autor: dana Ka?dá i sebemen?í zahrada by neměla byt tvo?ena pouze rostlinami. Kromě r?znych stavebních zahradních prvk? by to měly byt zahradní cesti?ky, po kterych se v zahradě m??eme bez problém? pohybovat. Je velmi d?le?ité, a to i v p?ípadě malé zahradní plochy, vytvo?it schéma zahrady tak, aby v nás prvotní pohled do zahrady vyvolat pocit nutnosti objevovat. Vytvá?et v zahradách r?zná zákoutí, p?echody mezi jednotlivymi ?ástmi zahrady, kombinovat zdánlivě nekombinovatelné. Cely p?íspěvek → Rubriky: Zahrady | 1 komentá? Komule p?iláká motyly na va?i zahradu Publikováno 15.3.2013 | Autor: dana V posledním letech získal velkou popularitu na tuzemskych zahradách tzv. motylí ke? neboli komule Davidova (Buddleia davidii). Je nenáro?ny na pěstování, nevy?aduje hnojení, sta?í mu slunné stanovi?tě. Rychle roste, bohatě kvete a na své velké hroznovité květy láká nespo?et motyl?. Vyborně se hodí do smí?enych záhon?, vyniká ov?em i jako solitéra. P?vodem pochází z ?íny, ale velice rychle se roz?í?il. V některych zemích je ozna?ován dokonce za invazivní rostlinu. To jsem si uvědomila p?i své cestě vlakem z Lutonu do Londyna, kdy byla tak?ka celá tra? lemována nakvetlymi rozlo?itymi ke?i komule, asi tak jako u nás pelyňkem. Cely p?íspěvek → Rubriky: Zahrady | 2 komentá?e Levandule voní, lé?í i chutná Publikováno 11.3.2013 | Autor: dana Neznám snad nikoho, kdo by nemiloval levanduli. Tato vytrvalá a nadmíru aromatická bylinka u nás tak?ka zdomácněla. Jejím domovem je oblast St?edomo?í, Kanárskych ostrov? a sledovat ji m??eme p?es jihovychodní Afriku a? po Indii. V?ak ji má vět?ina z nás spojenou hlavně s pobytem u mo?e. Její v?udyp?ítomná krása a v?ně nám zp?íjemňují letní dovolené. Cely p?íspěvek → Rubriky: Zahrady | 3 komentá?e P?ichází ?as ost?íhat okrasné trávy Publikováno 28.2.2013 | Autor: dana B?ezen nám klepe na dve?e a p?ichází ?as správně se postarat o probouzející se zahradu. Po?átek jara je období, kdy bereme do rukou zahradnické n??ky a provádíme sest?ih a ?ez mnoha okrasnych strom?, ke?? a v neposlední ?adě okrasnych trav. Doufejme, ?e jsme je p?ed zimou správně zazimovali, to znamená choulostivěj?í druhy p?ihrnuli hrabankou ?i slámou, trávy jaksepat?í vyvázali, aby voda nepronikla ke ko?en?m a nedocházelo k jejich vyhnívání. Zkontrolujte, zda va?e zahradnické n??ky a pilky jsou správně ostré, aby jste nenadělali více ?kody ne? u?itku. Cely p?íspěvek → Rubriky: Zahrady | Napsat komentá? ?ácholany zdobí zahradu od brzkého jara Publikováno 26.2.2013 | Autor: dana ?ácholan, co? je ?esky ekvivalent pro Magnólii, pat?í mezi ?asně kvetoucí jarní d?eviny. Tento rostlinny rod ?ítá kolem 125 druh?, od nízkych ke?ovych forem a? po mohutně vzrostlé stromy. Barevná ?kála je rovně? ?iroká od ?istě bílé, p?es odstíny r??ové, lila, ?luté a? nazelenalé. Jeho květy jsou velmi vonné, dekorativní a r?znych tvar? ( miskovité, pohárkovité nebo hvězdicovité). Květy ?asto vykvétají p?ed nasazením list?, ?ím je ?ácholan star?í, tím více květ? na ja?e nakvétá. Cely p?íspěvek → Rubriky: Zahrady | Napsat komentá? Cibulnaté a hlíznaté rostliny kvetou v zahradě od jara do podzimu Publikováno 19.2.2013 | Autor: dana Pro v?echny natě?ené p?íznivce zahradni?ení a milovníky zeleně nastává období plánování, jaké rostlinky zakoupit pro blí?ící se sezónu. ?ada cibulovin, které symbolizují nástup jara, ti?e odpo?ívá pod sněhovou pe?inou, pro ty méně mrazuodolné se vydáváme do specializovanych prodejen. Kdo z vás si neumí p?edstavit svoji zahradu bez ji?in, dosen, montbrécií ?i me?ík?, měl by se pro ně pomalu vypravit do obchodu. Cely p?íspěvek → Rubriky: Neza?azené | Napsat komentá? ← Star?í p?íspěvky Vyhledávání Nejnověj?í p?íspěvky Chrysantéma stokrát jinak Zá?ivé barvy konce léta v záhonech Krása pivoněk vás oslní P?edja?í pat?í zahradním úpravám Zahradou k?í?em krá?em Nejnověj?í komentá?e Hana u Levandule voní, lé?í i chutná Anna Pogranová u Komule p?iláká motyly na va?i zahradu Li?ka u Zá?ivé barvy konce léta v záhonech Petra u Komule p?iláká motyly na va?i zahradu Sandra u Levandule voní, lé?í i chutná Archiv ?íjen 2014 Zá?í 2014 Duben 2014 B?ezen 2014 B?ezen 2013 únor 2013 Listopad 2012 únor 2011 Základní informace Registrace P?ihlásit se RSS (p?íspěvky) RSS (komentá?e) ?e?tina pro WordPress Vzeleni Pou?íváme WordPress (v ?e?tině).

vzeleni.cz Whois

% (c) 2006-2016 CZ.NIC, z.s.p.o.
%
% Intended use of supplied data and information
%
% Data contained in the domain name register, as well as information
% supplied through public information services of CZ.NIC association,
% are appointed only for purposes connected with Internet network
% administration and operation, or for the purpose of legal or other
% similar proceedings, in process as regards a matter connected
% particularly with holding and using a concrete domain name.
%
% Full text available at:
% http://www.nic.cz/page/306/intended-use-of-supplied-data-and-information/
%
% See also a search service at http://www.nic.cz/whois/
%
%
% Whoisd Server Version: 3.10.0
% Timestamp: Sun Jun 05 10:51:49 2016
domain:  vzeleni.cz
registrant: A24CONTACT-11348
nsset:  NSS:GLOBE-SGLO000001:1
keyset:  A24-KEYSET
registrar: REG-ACTIVE24
registered: 13.09.2010 13:37:04
changed:  13.09.2010 14:40:55
expire:  13.09.2016
contact:  A24CONTACT-11348
org:   Michal Sviga
name:   Michal Sviga - PROTON
address:  Dr?be?á?ská 17
address:  Praha 4
address:  14200
address:  CZ
registrar: REG-ACTIVE24
created:  13.08.2008 13:16:10
changed:  09.06.2015 11:39:56
nsset:  NSS:GLOBE-SGLO000001:1
nserver:  beta.ns.active24.cz (81.0.238.27, 2001:1528:151::12)
nserver:  gama.ns.active24.sk
nserver:  alfa.ns.active24.cz (81.95.96.2, 2a02:4a8:ac24:100::96:2)
tech-c:  ACTIVE24
registrar: REG-ACTIVE24
created:  01.10.2007 02:00:00
changed:  19.07.2011 15:27:33
contact:  ACTIVE24
org:   ACTIVE 24, s.r.o.
name:   ACTIVE 24, s.r.o.
address:  Sokolovská 394/17
address:  Praha 8
address:  186 00
address:  CZ
phone:  +420.234262000
fax-no:  +420.234262009
registrar: REG-ACTIVE24
created:  29.04.2008 12:35:02
changed:  28.11.2012 15:33:24
keyset:  A24-KEYSET
dnskey:  257 3 5 AwEAAaZg1mHVw0d/qllyQBGqnRGJGRbL/51OuJ/QmAwt5VACOeIbRjAOfZ5RDvnjc9IekSVgXiSjDuO+gSm63bvFHTiGLKUnJD03TmB12oOctDB0pMs0eQT+2HoKdkgmqipzqYssVZOdcb/t/NP3fq3xLdYlJgTBmx1769NsyF602her5PSojVcxRjUlqqA4zNmN9K2r6+xrbhSHf0+dGC2u8O4bW1qGEoeo2M+xr7oUiUL8yH5n0DbhxcribLcuGro1LTn4s3P9xTYGSRb0Pd9rK0s7csb7FxyGdwsOqmZr47t3UQn2pp8q4guca2ef/hjevkq+wVZv/eUHhu6FzMCYTqc=
tech-c:  ACTIVE24
registrar: REG-ACTIVE24
created:  26.11.2008 14:12:02
changed:  07.10.2011 21:51:1